WMO

Medisch advies: Wmo, SMI kinderopvang en leerlingenvervoer

Een aanvraag voor Wmo ondersteuning, SMI kinderopvang of leerlingenvervoer? De keuringsarts van A-REA beoordeelt in opdracht van de gemeente of de cliënt hiervoor in aanmerking komt. Onze medische beoordeling leidt tot helder en onafhankelijk advies over voorzieningen en zorg.

Medisch advies Wmo
Met de invoering van de nieuwe Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Meldt een burger zich met een verzoek om ondersteuning? Dan verzorgt de arts van A-REA een onafhankelijke medische keuring.

Medisch advies SMI kinderopvang
Ouders die door lichamelijke, psychische of sociale problemen niet volledig voor hun kind(eren) kunnen zorgen, komen in aanmerking voor een bijdrage SMI kinderopvang. De keuringsarts van A-REA stelt met een medische beoordeling bij (één van) de ouders vast of de aanvraag gegrond is.

Medisch advies leerlingenvervoer
Ouders van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan, komen mogelijk in aanmerking voor een speciale vervoersvoorziening van de gemeente. Om dit vast te stellen is een medisch of psychologisch onderzoek soms noodzakelijk.