SMI kinderopvang

Medisch advies: SMI kinderopvang

Ouders die door lichamelijke, psychische of sociale problemen niet volledig voor hun kind(eren) kunnen zorgen, komen in aanmerking voor een bijdrage SMI kinderopvang. De keuringsarts van A-REA stelt met een medische beoordeling bij (één van) de ouders vast of de aanvraag gegrond is.