Participatiewet

Participatiewet

We werken vanuit de overtuiging dat iedereen in beweging kan komen. Zelfs als de situatie uitzichtloos lijkt. We weten precies hoe we burgers kunnen activeren. Hoe ongemotiveerd of gefrustreerd ze ook zijn. We focussen op zelfredzaamheid, geven inzicht in de eigen situatie en helpen mensen om hun mogelijkheden te benutten. De arts en psycholoog geven tevens advies over hoe de cliënt zijn herstel kan bevorderen. Activeren begint bij het allereerste contact. Geen ongeopende brieven of mails, maar persoonlijk telefonisch contact. Hiermee leggen we de basis voor een duurzame relatie met de cliënt. Het resultaat: een no-show percentage van minder dan 5%.

Medisch belastbaarheidsonderzoek
Een medisch belastbaarheidsonderzoek is voor burgers die hebben aangegeven als gevolg van medische klachten niet of beperkt inzetbaar te zijn voor werk of re-integratie. De arts van A-REA verzorgt altijd een integraal medisch onderzoek, opgebouwd uit een fysiek onderzoek, een psychisch onderzoek en een sociaal onderzoek. Op basis van diepgaande kennis en brede ervaring beoordeelt onze arts de belastbaarheid en maakt een vertaalslag naar beperkingen en mogelijkheden.

Psychologisch belastbaarheidsonderzoek
De psycholoog van A-REA onderzoekt de capaciteiten, aanleg, persoonlijk functioneren en beperkingen van cliënten. De psycholoog legt de belastbaarheid vast en maakt een vertaalslag naar beperkingen en mogelijkheden.

Verzuimaanpak participatiewet
In de Participatiewet 2015 staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Dat kan complex en uitdagend zijn. A-REA heeft een succesvolle verzuimaanpak Participatiewet ontwikkeld voor gemeenten.