Leerlingenvervoer

Medisch advies: leerlingenvervoer

Ouders van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan, komen mogelijk in aanmerking voor een speciale vervoersvoorziening van de gemeente. Om dit vast te stellen is een medisch of psychologisch onderzoek soms noodzakelijk.

Dan verzorgt de arts van A-REA in opdracht van de gemeente een onafhankelijke medische beoordeling, die leidt tot helder en onafhankelijk advies over voorzieningen en zorg.