Vertrouwenspersoon: probleem op werkvloer direct bespreekbaar

Vertrouwenspersoon: maak problemen bespreekbaar

Als werkgever ben je verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ofwel ongewenst gedrag. Met een vertrouwenspersoon van A-REA maak je problemen op de werkvloer direct bespreekbaar. Laagdrempelig, objectief en strikt vertrouwelijk.

Een vertrouwenspersoon neemt de drempel weg

Het aankaarten van ongewenst gedrag als pesten, discriminatie of seksuele intimidatie kan moeilijk zijn. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon neemt deze drempel weg. Een vertrouwenspersoon kent je organisatie goed, maar is onafhankelijk, heeft een geheimhoudingsplicht en kijkt met een open blik naar de situatie.

Voorkom dat problemen escaleren

Door klachten en conflicten in een vroeg stadium bespreekbaar te maken, zorgen we dat problemen niet escaleren. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt samen met de werknemer naar mogelijke vervolgstappen. Dat kan het zoeken naar een oplossing in de informele sfeer zijn, maar ook het geven van voorlichting of het doorverwijzen naar een hulpinstantie.

Problemen bespreekbaar maken met een vertrouwenspersoon?

Neem contact met ons op voor een afspraak.