PMO – Preventief medisch onderzoek

PMO (Preventief Medisch Onderzoek): gezondheidsrisico’s scherp in beeld

Vitale medewerkers zijn goud waard. Zeker nu we steeds langer moeten doorwerken. Met een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) breng je de gezondheid van je medewerkers in kaart. En kun je mogelijke problemen of risico’s op tijd signaleren, voorkomen of behandelen. Het resultaat: fittere medewerkers, meer productiviteit en lager ziekteverzuim.

Het PMO basisonderzoek van A-REA bestaat uit: 

  • Individueel biometrisch onderzoek

We onderzoeken: urine op eiwit en glucose, ogen, lengte/gewicht/BMI-index en bloeddruk.

  • Vragenlijst Gezondheid en Gezondheidsklachten

Onderzoeksmethode ontwikkeld door SKB Onderzoek & Advies.

  • Onderzoek door de bedrijfsarts

Onze bedrijfsarts bespreekt de resultaten van het biometrisch onderzoek en de vragenlijst Gezondheid en Gezondheidsklachten met de medewerker. Ook doet hij een algemeen lichamelijk onderzoek.

Gericht advies voor duurzame inzetbaarheid

Deze uitgebreide gezondheidscheck leidt tot gericht advies. Alle medewerkers krijgen een individueel rapport met bevindingen en adviezen van onze bedrijfsarts. Bovendien ontvang je een geanonimiseerde groepsrapportage met gerichte acties en adviezen om je werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Meer weten over onze PMO?

Vraag een vrijblijvende offerte aan via 030-6991555 of info@a-rea.nl.