Verzuimpakketen

Kies het verzuimpakket dat bij je past

Bepaal zelf hoe je van onze gecertificeerde arbodienst gebruik maakt. Voor welk verzuimpakket je ook kiest, wij ondersteunen je bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter en je kunt altijd rekenen op de expertise van je eigen vaste arbeidsdeskundige. A-REA werkt met de verzuimapplicatie DossierManager om ziekteverzuim te beheren, maar we zijn ook thuis in verzuimsoftware als VerzuimSignaal, Raet Verzuimmanager en AFAS.

Onze verzuimpakketten

Basis
Wij verzorgen de infrastructuur, maar je bepaalt binnen dit pakket zelf of je de eigen regie behoudt of volledig door ons wordt ontzorgd. De spreekuren brengen we achteraf in rekening.

Eigen regie: de werkgever/leidinggevende is verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en bepaalt of een bezoek aan onze bedrijfsarts nodig is.

Volledig ontzorgend: de werkgever/leidinggevende is verantwoordelijkheid, maar wij regisseren de verzuimbegeleiding. We zorgen dat een zieke medewerker op tijd naar onze bedrijfsarts gaat en plannen vervolgafspraken in.

Extra
De eerste zes weken van verzuim zijn cruciaal in het bevorderen van de terugkeer van je medewerker. Bij verzuimpakket ‘Extra’ meldt een zieke medewerker zich altijd ook ziek bij A-REA, of wij nemen contact op met je werknemer voor een telefonische intake in de eerste week. Onze verzuimconsulent heeft daarna de eerste zes weken wekelijks telefonisch contact en zorgt dat kortdurend verzuim geen langdurend verzuim wordt. De spreekuren van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige brengen we achteraf in rekening.

Verrichtingen
Je beheert je verzuimdossiers in je eigen applicatie, houdt zelf de regie en koopt alleen expertise in wanneer nodig. Geen abonnementskosten, alle verrichtingen worden achteraf in rekening gebracht.

Hulp nodig bij het kiezen het verzuimpakket dat bij je past?

Neem contact met ons op via 030-6991555 of info@a-rea.nl.

BasisExtraVerrichtingen
Prijs per medewerker per maand Neem contact met ons op Neem contact met ons op € 0,-
Direct toegang tot een vaste contactpersoon, rechtstreeks bereikbaar voor al uw vragen.
Toegang tot online verzuimapplicatie Humannet Verzuim
Procesbewaking van verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
Alle spreekuren bedrijfsarts en arbeidsdeskundige - incl. Opstellen/bijstellen probleemanalyse, actueel oordeel, belastbaarheidsprofiel (FML), opvragen en beoordelen medische informatie Productprijs Productprijs Productprijs
Medewerker meldt zich ook ziek bij arbodienst of de arbodienst heeft een telefonische intake n.a.v. de ziekmelding.
Wekelijks telefonisch contact door verzuimconsulent tijdens de 1e 6 weken van het verzuim
Inhoudelijk advies over o.a. adequate verzuimaanpak, verplichtingen m.b.t. WVP en inspanningen werkgever en werknemer
Administratieve backoffice en spreekuurplanning